Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip links

Vores kompetenceudviklingsprojektet for Københavns Kommune ‘Alle børn alle muligheder’

IMG_2428

Målet med kompetenceprojektet var at udvikle en normkritisk pædagogisk praksis, der bygger på forskningsbaseret viden om, hvordan kønsnormer er med til at reproducere kønsstereotyper. Personalet har fået viden og værktøjer til at kunne få øje på normer, reflektere over normers effekter og nuancere deres praksis i en mere inkluderende og normkritisk retning med henblik på at give alle børn flere muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Projektet har været organiseret som et aktionslæringsforløb af tre moduler med hvert sit fokusområde; legetøj, indretning og hverdagsfærdigheder. Aktionslæring som metode tager udgangspunkt i konkrete situationer i praksis. Ved systematisk at fokusere på, eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete situationer, kan der frembringes ny viden, som er direkte anvendelig for arbejdet med køn og diversitet i hverdagen. Brændstof for læringen er små forandringer i den daglige pædagogiske praksis.

Personalet i Vandværket har således lavet små justeringer i deres hverdagspraksis, der kan gøre det daglige pædagogiske arbejde mere nuanceret, skabe bredere rammer for identitetsdannelse og dermed åbne op for flere måder at være til på uanset køn.

Praksisændringerne skærper fokus på, at alle børn indtænkes i alle aktiviteter, så nogle børn ikke på forhånd ekskluderes på baggrund af forestillinger om hvad barnets køn måtte betyde. Fx vil personalet arbejde bevidst med kønnede koder i indretningen af institutionen, der skal give rigere identifikationsmuligheder for børnene og sikre, at alle børn inviteres til alle aktiviteter og lege. Konkret kunne det fx være at hænge billeder af alle køn op i dukkekrogen, så flere børn kan spejle sig i omsorgslege.

Vandværket arbejder ikke blot for at nuancere normer forbundet med køn, men også andre kategorier såsom etnicitet, religion, familieformer, levemåde osv. Det vil sige, at personalet er i stand til at forholde sig kritisk til mange forskellige former for undertrykkelse og diskrimination, og ved at modarbejde stereotype fordomme kan inkludere flere børn og familier i institutionen.

 

Vil du vide mere om projektet, kan du læse, se og lytte her:

Artikel i Politiken, Aftenshowet, Radio24syv & NYT/facebook