Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip links

Om Cecilie Nørgaard

Jeg hedder Cecilie Nørgaard. Jeg er uddannelses- og kønssociolog og har grundlagt og drevet virksomheden Mangfold siden 2008.

Min mission er at bidrage til at skabe en verden, hvor hverken køn eller andre identitetskategorier bestemmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse. Hvor der ikke bare er plads til individualitet, men hvor forskellighed ses som en styrke for både individet og fællesskabet, og hvor mennesker, uagtet diverse vilkår, reelt har lige stilling.

Gennem Mangfold hjælper jeg institutioner, virksomheder og organisationer med at arbejde strategisk med at skabe mangfoldighed, ligestilling og inklusion for alle.

I hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet for at bygge bro mellem forskningen i køn, diversitet og ligestilling og praksisser, der handler om mennesker – og operationalisere forskning, så det bliver konkret og meningsfuldt for forskellige brancher og funktioner.

Jeg er særligt optaget af at forebygge uligestilling og diskrimination, og hvordan vi undgår at skabe og videreføre de stereotyper, stereotype valg og konsekvenser, vi ser i vores samfund. Derfor ser jeg det som en af mine vigtigste opgaver at formidle og aktivere viden og formulere kompetencer til særligt uddannelsessektoren, idet disse fagprofessionelle har et særligt potentiale for den forebyggende indsats.

Jeg gør en dyd ud af at formidle mit arbejde på forskellige måder, og har et udtalt ønske om at få så mange med på den igangværende, brede ligestillingsudvikling – for som bekendt løfter vi bedst i flok! Derfor henvender mit arbejde sig til forskellige målgrupper, og ikke kun til kunder, der selv søger udvikling.

Jeg har skrevet mange bøger og artikler, senest bogen HAN HUN HEN – opdrag til ligestilling og mangfoldighed (Gyldendal 2021) til forældre og professionelle, der arbejder med børn. Jeg har også kurateret og udgivet kunstmalebogen til voksne Art Colouring Book: Facing Gender Diversity (Mangfold, 2017). Og senest udviklet app’en ORDET ER DIT – nye ord til en ny verden, der klæder brugerne på til at kunne forstå og benytte nye ord, der fremmer ligestilling og diversitet (Mangfold/Prismecertifikatet/Mads Nørgaard-Copenhagen, 2022).

I 2017 stiftede jeg Prismecertifikatet, der er et certificeringsgivende efteruddannelseskursus om køn, diversitet og normkritisk pædagogik til dagtilbud, der vil skabe ligestilling fra barnsben – læs mere på www.prismecertifikatet.dk. I Prismecertifikatet afholder jeg en årlig konference for både Prismecertificerede og andre interesserede, hvor ny viden og praksis formidles, og hvor Prismeprisen uddeles til en institution, der har udmærket sig.

I 2023 har jeg, efter flere års efterspørgsel, for første gang lavet et Prismecertifikat-forløb for en virksomhed. Det første forløb sker i et samarbejde med konsulentfirmaet NORM for Mads Nørgaard-Copenhagen, hvor ny viden og kompetencer om mangfoldighed, ligestilling og inklusion forankres i de respektive praksisser i firmaet.

I 2021 grundlagde jeg Over Broen; et feministisk værdifællesskab på Christianshavn, som jeg driver, og som huser kontorfællesskab, café og bogudsalg. Mangfold og Prismecertifikatet har kontor her sammen med andre feministiske aktører. Over Broen er et levende fællesskab, som inviterer interesserede indenfor til saloner, foredrag og workshops. Du kan følge Over Broen på Instagram og Facebook.

Derudover holder jeg foredrag, rådgiver institutioner og virksomheder, vejleder studerende og sidder i diverse bestyrelser, advisory boards, netværk og udvalg, bl.a. Mads Nørgaard-Copenhagen, Pigeprisen hos PlanBørnefonden, Grundlovsfesten og Centralbibliotekernes Kultur For Alle.