Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip links

Udviklingsprojekt – Kønscertifikat til daginstitutioner og skoler

Cecilie har udviklet idéen og taget initiativ til et Kønscertifikat/Nordic Gender Certificate for daginstitutioner, skoler og andre pædagogiske institutioner, der gennem et online kursus erhverver sig forskningsbaseret viden om køn. Certifikatet skal ses som et synligt redskab til lærere, pædagoger og ledere i forhold til at nuancere egen praksis og forståelse af køn og til i offentlighed at skærpe fokus, status og udvikling af princippet om kønsligestilling i de nordiske samfund. Baggrunden for initiativet er altså at professionalisere viden og praksis, således at den bygger på viden om køn – og ikke hverdagsmyter. Certifikatet-idéen kan ses som et bæredygtigt strategisk redskab til at fremme kønsdiversitet og ligestilling, og skabe rum for at den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale til glæde for den enkelte og samfundet.

Kønscertifikatet/The Nordic Gender Certificate kan strategisk set sammenlignes med det nordiske kvalitetsmærke for miljø, Svanemærket. Formålet er en forebyggende indsats – mod kønsstereotype praksisser og disses individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Pt er initiativet en del af et større nordisk samarbejde og er blevet udvalgt som én af de i alt seks ‘promising practices’ i rapporten ‘Mapping promising Nordic practices in gender equality promotion at basic education and kindergardens’ (Heikkinen et al. 2016). I forlængelse heraf, er certifikatidéen også del af e-trainings platformen ‘E-training and platform for educators on Gender Equality and Equity Promotion’, som er et nordisk pilotprojekt der gennem forskellige køns- og ligestillingsrelaterede temadiskussioner blandt nordiske skole- og dagsinstitutionsledere afsøger, hvordan arbejdet med nuancering af kønsstereotype praksisser og opbygning af ny viden indenfor feltet helt konkret bør udmøntes i det daglige pædagogiske arbejde.

Desuden har Den Grønne Friskole i København indviliget i at være pilotskole for Kønscertifikatet/The Nordic Gender Certificate, der gennem projektet vil ende som den første kønscertificerede skole i Danmark.

 

Her kan du læse mere om Kønscertifikatet/The Nordic Gender Certificate:

 

Læs: Udvikling og nuværende status på Kønscertifikatet

Læs: Artikel i NIKK om certifikatet i nordisk sammenhæng ‘Gender equality labelling of Nordic schools?’

Læs: Rekommandation udarbejdet af Cecilie Nørgaard for Nordisk Råd ‘Et kvalitetsmærke om ligebehandling og ligestilling i børnehaver og skoler’ (2014)

NGC website

Betaversion af digital platform til Kønscertifikatet/The Nordic Gender Certificate. ©Cecilie Nørgaard, 2015