Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip links

BUPL Århus

‘Mere køn og mangfoldighed i danske daginstitutioner’

Pressemeddelelse:
MERE KØN OG MANGFOLDIGHED I DANSKE DAGINSTITUTIONER

Det skal være mere kendt, hvad indholdet er i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Filmen her viser det pædagogiske fag, som et arbejde præget af høj professionalisme, stor seriøsitet og mange muligheder for at præge indholdet af eget arbejde. Det øgede kendskab skulle bl.a. gerne få flere mandlige pædagoger til at søge arbejde i daginstitutionerne.

”Der er tankevækkende, at der er så få mandlige pædagoger ansat i daginstitutionerne. Det skal vi gøre noget ved. Filmen dokumenterer, det pædagogiske arbejde som fagligt funderet, meget indholdsrigt og der hvor man, som pædagog, kan gøre den største forskel for børnene og deres livsmuligheder”, siger Carin Weibull, næstformand i BUPL Århus.

”Det er svært at være en god pædagog. Jo større og jo mere nuanceret blik man har på børnelivet, des sværere bliver det. Det handler også om at have evnen til at få øje på udfordringerne”, siger pædagog Jesper Sehested fra filmen, om sit arbejde.

”Hvis man godt kan lide den slags udfordringer, jamen så er det nok et af de bedste erhverv, man kan vælge sig”, følger pædagog Niels-Peter Henriksen, fra filmen, op.

”Danmark halter bagefter vores nordiske nabolande på dette område, og vi har generelt et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det har betydning for børns socialisering og (køns-)identitetsdannelse, at de oplever forskellige voksne, herunder også forskellige mænd og forskellige kvinder. Det har betydning for faget, at alle gode kræfter kommer i spil, og det har betydning for de mænd, der har pædagogisk professionalisme og engagement. Selvfølgelig er der brug for flere mandlige pædagoger i daginstitutioner!”, siger uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard.

”Fakta er, at køn er alle steder, køn spiller ind på vores liv, det læres og reproduceres uanset om vi vil det eller ej, men det kan vi udfordre i daginstitutionerne; vi kan forandre den pædagogiske praksis til at være mere mangfoldig og normkritisk”, udtaler Carin Weibull.

Flere mandlige pædagoger og mere mangfoldighed i daginstitutionerne er godt for børnene. Det er vigtigt at møde den diversitet som kønnene repræsenterer.

”Børn i daginstitutioner skal selvfølgelig møde både mandlige og kvindelige pædagoger. Det er vigtigt, at de små børn oplever lighederne og forskellene på kønnene. Og at de kan bruge de forskellige køn som rollemodeller og identificere sig med de voksne, der er i daginstitutionerne. Børnene skal møde mangfoldigheden i samfundet allerede i vuggestuen”, fastslår BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.
Link til filmen (2 min. 41 sek.)

For yderligere oplysninger
Carin Weibull, BUPL Århus, clw@bupl.dk, 2113 9133
Birgitte Conradsen, BUPL forbund, bco@bupl.dk, direkte 3546 5129, mobil: 6161 1627
Jesper Sehested, jesper.75sehested@gmail.com, 2621 0389
Niels-Peter Henriksen, nphenriksen@gmail.com, 2248 2773
Cecilie Nørgaard, cn@cecilienorgaard.com, 2612 0239