NEW WORLD – OLD GENDER?

Med afsæt i forskningsbaseret viden tilbyder jeg at nuancere kønsopfattelser og modarbejde forenklinger og stereotyper.

:

Jeg arbejder på at synliggøre kønsaspekter, og skabe mulighed for øget bevidsthed og forandring.

:

Et analytisk fokus på køn kan være en nøgle til samfundsmæssige udfordringer og til udnyttelse af den enkeltes potentialer.

se

Udgivet i Uncategorized